یاد آقا غلامحسین

 از قول استاد داریوش پیرنیاکان

یاد آقا غلامحسین

 آقا غلامحسین نوارنده تار دوره قاجار بود. او

در عهد قاجار زندگی می کرد. وی برادر زاده آقا علی اکبر فراهانی بود.

غلامحسین نوازنده تار بود و ردیف موسیقی تدریس می کرد. نواختن تار و ردیف و موسیقی را نزد

عمویش ، آقا اکبر فراهانی فرا گرفت . از شاگردانش میرزا عبداله و میرزا حسینقلی ( بعد از ازدواج با مادر آنها ) بود.

از دیگر شاگردان او می توان نعمت اتابکی، یوسف صفائی، محمد مستوفی و ملیحه را نام برد.

شیوه او در تار نوازی بسیار تکنیکی میباشد.

 

رده‌های صفحه: نوازندگان اهل ایران | نوازندگان تار | موسیقی‌دانان اهل ایران