پیشینه سیمین آقا رضی

باد صبا

بهاران

چهارمضراب ماهور

پیش درآمد سه گاه

چهارمضراب سه گاه

رینگ سه گاه

رینگ مخالف سه گاه

فانتزی اصفهان 1

فانتزی اصفهان 2

فروغ ایزد پیش درآمد چهارگاه

قانون

گلنوش

کوک فاخته

پرواز

رقص پروانه

ترانه شوشتری

 

 

 

سیمین آقا رضی

این استاد مسلم و بی بدیل قانون ، ساز جادویی شرق، همان است که توسن تیز تک انگشتانش وقتی به تقریب بر صفحه قانون می‌دود، هوش از سر شاه و وزیر می‌رود و مستمع را به سیر عراق و حجاز و اصفهان می‌برد. سالهای حاکمیت خونین و سربین مکتبیان همه بی قانون گذشته است.آخرخون و سرب را با هنر و ساز چه کار مخصوصاً اگر نام ساز قانون باشد و نام نوازنده‌اش سیمین که تکلیف هر دو با پاسداران تاریکی و تعصب و تزویر و ریا روشن است.

استاد سیمین آقارضی، نوازنده قانون، درگذشت

استاد سیمین آقا رضی نخستین نوازنده ساز قانون پس از یک دوره بیماری سحرگاه امروز بیست و دوم دی ماه هشتاد و هشت در تهران درگذشت. این نوازنده قدیمی قانون متولد سال 1317 در تهران بود و سهم بسزایی در نشر و گسترش این ساز مهجور داشت. وی با ارکستر های مختلفی از جمله ارکستر مرحوم خالقی همکاری داشته و در تهیه آلبومهای متعدد با صدای خوانندگان مختلفی همکاری کرده بود.

سایت تک مضراب در گذشت سیمین آقارضی را به خانواده آن مرحومه و جامعه هنری کشور تسلیت می گوید.