یاد باقر خان رامشگر

بیات کرد

همراه اقبال آذر - نوا

همراه اقبال آذر - ابو عطا

همراه اقبال آذر - شهناز

 

باقرخان كمانچه (رامشگر (

در سال 1292 قمری در اصفهان به دنيا آمد. كمانچه و همچنين تار مي نواخت. اساتيدش موسي كاشي و ميرزا حسينقلي فراهاني بودند. وی برادر قلی خان و محمد صادق خان و داماد میرزا حسین قلی بود.

در سبک نوازندگی دارای قدرت لازم در نواختن رنگ ها و کشیدن کمان های سریع و ویژه این ساز یعنی نوازندگی با کمانچه شش سیمه که اقتباسی بود از استادش موسی خان کاشی .

 براي ضبط صفحه به همراه گروهي از موسيقي  دانان آن دوره به اروپا رفت و كارهايي را در آنجا ضبط كرد. همچنين در سفر آقا حسينقلي فراهاني  به فرانسه) پاريس) و درويش خان به(لندن و تفليس (آنان را همراهي كرد

بر گرفته : ازكتاب نام نامه موسيقي ايران زمين/مهدي ستايش گر/انتشارات اطلاعات

"ایسکانیوز"

11 مرداد ماه سالروز درگذشت باقر خان رامشگر (1338-1255 ش) استاد کمانچه و تار نواز مشهور عهد قاجار است

به گزارش روز جمعه خبرنگار موسیقی باشگاه خبرنگاران دانشجوی ایران "ایسکانیوز"،امروز 11مرداد ماه سالروز درگذشت باقر خان رامشگر (1338-1255 ش)کمانچه و تار نواز مشهور عهد قاجار در دوره ناصری است.
وی از اهالی شهر اصفهان و از شاگردان موسی خان کاشی و میرزا حسین قلی بود.کمانچه را از موسی کاشی فرا گرفت و پس از فراگیری آن وارد دستگاه بانو عظیمی ، خواهر ظل السلطان شد.پس از چندی به تهران آمد و با دختر میرزا حسین قلی ازدواج کرد و در نزد پدر زن خود ردیف دستگاه های موسیقی را تکمیل نمود.
باقر خان در نواختن کمانچه ، آهنگهای ضربی و رنگ و کشیدن کمان های (آرشه ای) مهارت و سرعت عمل داشت.نوازندگی با کمانچه شش سیم اقتباسی از استادش موسی خان کاشی بود.
وی برای ضبط صفحه همراه گروهی از موسیقیدان های آن دوره به اروپا سفر و کارهایی در آنجا ضبط کرد. سفرهای او شامل:سفر اول به پاریس همراه میرزاحسین قلی، سفر دوم به لندن همراه درویش خان و سفر سوم به تفلیس می باشد.

منبع : ايسكا نیوز