موسيقي شناس ،آكوستيك دان و محقق موسيقي ايران .
فارغ التحصيل مدرسه موسيقي وزيري (داراي ديپلم عالي)، تعليم ديده نزد علينقي وزيري و ابوالحسن صبا ، عضو اركستر انجمن موسيقي ملي، فارغ التحصيل رشته هاي فيزيك و شيمي از دارالمعلمين عالي ، رشته فيزيك از دانشكده علوم دانشگاه تهران ، دكتراي فيزيك از دانشگاه سوربن و دكتراي تخصصي آكوستيك از دانشگاه اكس مارسي . استاد مجامع مختلف و دانشكده هاي گوناگون در ايران وخارج از ايران،عضو انجمن هاي مختلف علمي و رياست چند كنگره بين المللي علمي فرهنگي در جهان و ... .   
 آثار : مصوّت : 30  صفحه گرامافون حاوي اجراهاي او با ويولون از كوشه هاي رديف موسيقي ايراني (1948 صداخانه ملي پاريس. آهنگ  ًدهقان  ً (اجرا شده در راديو ، به همراه پيانوي جواد معروفي) و چند آهنگ ديگر.   
 مكتوب: بيش از پانزده كتاب و پنجاه مقاله علمي تحقيقي به زبان فارسي و حدود سي مقاله وكتاب به زبانهاي انگليسي وفرانسه ، دربازه فيزيك ، آكوستيك و موسيقي ايران.   
انتخابي: سلسله مقالات درباره فارابي ، ابن سينا و فواصل گام و ابعاد موسيقي ايراني .   
كتابهاي: موسيقي فارابي ، انديشه هاي علمي فارابي در زمينه موسيقي ، گامها و دستگاههاي موسيقي ايراني ، موسيقي دوره ساساني (چاپ تا سال 1358) . ترجمه وتفسير بر  ً الموسيقي الكبير  ً (فارابي) و  ً جوامع علم موسيقي  ً (ابن سينا) ، تفسير بر  ً مجمع الدوار  ً (مخبرالسلطنه هدايت) و ... (منتشر نشده اند) .   
 احيا (تجديد چاپ متن ويراسته و فهرست نويسي شده) آثار او ، توسط كسري بركشلي و سيّد عليرضا ميرعلي نقي در دست انجام است

مهدی برکشلی در سال 1366 دار فانی را وداع گفت.  
منبع