ضرب محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی : (متولد ۴ شهریور ۱۳۱۳در رشت) نوازنده تنبک است   او شاگرد حسین تهرانی بود. در سال ۱۳۳۷در گروه‌های موسیقی وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد و هم‌زمان در گروه همنوازان تنبک به رهبری استاد خود نیز همکاری می‌کرد. در سال ۱۳۴۳ به سمت هنرآموز تنبک در

هنرستان موسیقی ملی به جانشینی استاد خود آموزش تنبک را عهده‌دار شد.شیوه نوازندگی محمد اسماعیلی شیوه استاد حسین تهرانی است.محمد اسماعیلی از امکانات تمبک مانند چوب،گرفتهای تمبک استفاده کامل می‌کنند و نوازندگی ایشان بسیار تکنیکی است. در دهه ۱۳۶۰ به سرپرستی فرامرز پایور (سنتور) و همراهی جلیل شهناز (تار محمد موسوی (نی) و علی اصغر بهاری (کمانچه)  گروه اساتید را تشکیل داد و با این گروه، مسافرت‌های متعددی به کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا داشت. وی دارای مدرک درجه یک هنری، معادل دکترا است.