یاد حسین خان اسماعیل زاده

 از قول استاد داریوش پیرنیاکان

کمانچه حسین خان اسماعیل زاده

حسین خان اسماعیل زاده از موسیقیدانان ایران فرزند اسماعیل خان کمانچه کش در تار و ویولون مهارت داشت

حسين خان فرزند اسماعيل خان,كمانچه نواز بزرگ عهد ناصري.

از نوازندگان حلقه اخوان صفايي , تكنواز در گروه موسيقي درويش, مدرس كلاس موسيقي درويش خان.

حسين خان به سبك اساتيد قديم پر قدرت , چابك و تكيه ها را سريع مي نواخته و سازش صدايي رسا و بلند دارد.

استادش قلی خان (دائی ) او بود.

از شاگردانش رکن الدین خان مختاری ، جهانگیر حسام السلطه مراد ، ابراهیم منصوری

ابوالحسن صبا ، رضامحجوبی ،عبدالله دوامی ،حسین تهرانی ،تاج اصفهانی ،ادیب خوانساری ،

حسین یاحقی ،مجید وفادار ،حسین قوامی  و موچول پروانه را میتوان نام برد

وی صفحه های بسیاری با درویش خان ، حسینقلی فراهانی و اکبر فلوت همراه آواز جناب دماوندی

ضبط کرده است .

http://www.aftab.ir/lifestyle/view/86257