پیش درآمد سه گاه

تار بیگجه خانی دایره فرنام

محمود فرنام
استاد محمود فرنام در سال 1277 شمسی در تبریز متولد شد. محمود فرنام ، یار قدیمی استاد بیگجه خانی بوده. چه آنزمان که بیگجه خانی جوان ، برای امرار معاش ، مجبور به رفتن به مجالس بوده و چه بعدها که آثار جاودانه ای که خلق کرده اند . او در کنار عارف قزوینی، اقبال آذر، قمرالملوک وزیری، علی اکبرخان شهنازی، ابوالحسن صبا و غلامحسین بیگجه خانی، دایره نواخته است.
او حدود یک قرن دایره نواخته. تبحر عجیبی در دایره نواختن دارد . با دایره معجزه می کند. واقعا ظرافتش در دایره نواختن ، قابل وصف نیست . با این ساز هر کاری میکند . دایره او فقط یک ساز ضربی نیست . تکنیک های جالب فرنام ، رنگ و بوی خاصی به آوای سازش داده است.

بر گرفته ازروزنامه ايران/20دي ماه 1382