پیشینه ابوالحسن  صبا

ویولن نوازی صبا 1

ویولن نوازی صبا 2

ویولن نوازی صبا 3

ابوالحسن صبا  

به سال 1281 در تهران متولد شد. پدرش کمال السلطنه خود دستی در نواختن سه تار داشت . وی ابتدا در کودکی نزد پدرش با تعلیم سه تار آشنایی پیدا کرد و سپس ضرب را نزد ربابه خانم ندیمه عمه اش شروع کرد و چندی بعد نزد حاجی خان نوازنده مشهور ضرب آن زمان، تکمیل نمود. صبا اصول نواختن سه تار را در مدت 5 سال از آقا میرزا عبداله و سپس نزد غلامحسین خان درویش آموخت و پیش از آشنایی با ویلن، نزد حسین خان اسماعیل زاده به فرا گرفتن کمانچه همت گماشت و ویلن را نزد حسین خان هنگ آفرین آموخت و در سال 1302 با وجود کارشکنی مخالفان تاسیس مدرسه موسیقی، به کلاس کلنل وزیری در مدرسه عالی موسیقی رفت. صبا علاوه بر این سازها با نواختن سنتور نیز آشنایی کامل داشت