حبیب اله مشیرهمایون شهردار

 متولد ۱۳۴۸-۱۲۶۴

در تهران متولد شد. پدرش نصراله خان سپهسالار بود. وی نوازنده پیانو بود که موسیقی ایرانی را با ساز پیانو می نواخت. اساتید او آقا بزرگ (رئیس موسیقی نظامی)، میرزا حسینقلی فراهانی، حسین اسماعیل زاده و محمد صادق خان سرور الملک بودند. او برای ضبط صفحه به همراه درویش خان به لندن رفت. وی صفحه های بسیاری به همراه درویش خان، ظلی، فرح انگیز و طاهرزاده دارد.

 مشیرهمایون بیشتر در مشاغل دولتی بود وی در ضمن چندین سال ریاست شورای موسیقی رادیو را بعهده داشت.

ارکستری به نام ارکستر ویژه نیز تشکیل داده بود.

برگرفته

http://www.khanevadeyema.com/index.php?module

=pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=221