یادی از سماع حضور

سماع حضور

سال 1231 در تهران متولد شد.

وی فرزند غلامحسین ( آقا جان سنتوری) و کوکب خانم بود.

اساتیدش ،پدرش ( آقا جان سنتوری ) و محمد خان سرور الملک بودند.

از شاگردانش میتوان فرزندش ( حبیب سماعی ) و خواهرش ( زیور سلطان ) ، محمد تقی نسقچی باشی 

حاجی خان عین الدوله و آقا جان دوم را نام برد.

سماع حضور  دو صحفه را به همراه سرور الملک ضبط کرده است .  

وی در سال 1296 دیار فانی را وداع گفت .

http://www.farhangsara.com/fmusic_celeb_samahozor.htm