پیشینه هوشنگ ظریف

بیات اصفهان

چهارگاه

ماهور

دشتی 2

هوشنگ ظریف،

هوشنگ ظريف به سال 1317 در تهران متولد شدو از همان دوران كودكي مانند بسياري از بزرگان موسيقي ايران،علاقه وافري به ابن هنر ظريف و آسماني داشت واز ميان سازها به "تار" بيش از همه نظر داشت.هوشنگ ظريف نوجواني بيش نبود كه جهت فراگيري موسيقي نزد استاداني مثل:موسي معروفي و علي اكبر شهنازي مي رود و از محصر اين استاتيد كسب فيض مي نمايد و پس از چندي براي كسب و آموختن موسيقي علمي در هنرستان عالي موسيقي ثبت نام مي نمايد در سال 1337از اين هنرستان فارغ التحصيل شده در همين سال به استخدام وزارت فرهنگ و هنر به عنوان هنرآموز سرود و موسيقي درمي آيد،سپس مشغول تدريس در سازمان پيش آهنگي ايران شد و در سازمان خدمات اجتماعي كشور با سمت هنرآموز موسيقي كشور به نابينايان مشغول گرديد.
استاد ظريف از سال 1342تا سال 1359در هنرستان عالي موسيقي ملي به مدت 17سال به تدريس اشتغال و از سال 1361 استاد تار واحد موسيقي سازمان زرتشتيان ايران ( فروهر ) مي باشد .

هوشنگ ظريف سال ها سوليست تار در اركسترهاي متعدد سازمان ملي وابسته به وزارت فرهنگ و هنر و شركت در اجراي برنامه هاي موسيقي اركسترهاي مزبور در سازمان راديو تلويزيون ملي ايران بود ، سوليست و نوازنده تار در برنامه هاي موسيقي ملي ايران در راديو تلويزيون ايران به مدت 20 سال ، وي در حافظيه شيراز جهت ارائه و شركت در برنامه هاي موسيقي اصيل و سنتي ايران بارها شركت داشته و جهت شناساندن موسيقي سنتي ايران و اشاعه آن نيز مسافرت هاي متعددي به كشورهاي : آمريكا ، شوروي ، كانادا ، ژاپن ، فرانسه ، انگليس ، آلمان غربي ، ايتاليا ، مصر ، تونس ، مراكش ، الجزاير ، هندوستان ، پاكستان ، تركيه و تمام كشورهاي اروپا ي شرقي همراه با اركسترهاي موسيقي سنتي وابسته به وزارت فرهنگ و هنر سابق نموده است . استاد ظريف در سال 1973 نيز به منظور اجراي برنامه هاي آموزشي موسيقي سنتي و ملي ايران در بخش موسيقي تعدادي از دانشگاههاي آمريكا در سراسر اين كشور مسافرت داشته و نيز در فستيوال موسيقي " شانكار لعل " كه در سال 1975 در هندوستان برگزار شد شركت و در بيست و يكمين فستيوال جهاني موسيقي كه در همين سال در فرانسه بر پا شده بود شركت داشته. وي با شركت فعال در اجراي كنسرت هاي معتدد موسيقي ايراني در وين پايتخت اتريش موجب شناسايي هرچه بيشتر موسيقي سنتي ايران به اين مركز موسيقي و فرهنگي اروپا گرديد ، سپس در سال 1985 كه در فستيوال اينسبورك شركت كرد موجب شناسايي و اشاعه موسيقي سنتي ايران شد .

استاد ظريف علاوه بر سمت استادي در " تار " با نواختن " سه تار "و " تنبك "آشنايي كامل دارد و شاگردان متعددي را در هنرستان و مؤسسات فرهنگي و كلاس هاي خصوصي و عمومي تعليم داده و خدمات بزرگي به موسيقي سنتي ايران نموده و درجهت تدوين متد نوازندگي " تنبك " با مرحوم استاد حسين تهراني همكاري داشته كه عنوان آن " آموزش تنبك "مي باشد . ديگر همكاري در تصحيح و رديف هاي آوازي مرحوم محمود كريمي استاد آواز ايران مي باشد كه عنوان كتاب " رديف آوازي موسيقي سنتي ايران "مي باشد

 منبع : بزرگان موسیقی سنتی ایران  1387-2008