در مورد این ساز:

کمانچه یکی از سازهای موسیقی است.

این ساز جز دسته سازهای زهی است و دارای ۴ سیم می‌باشد. این سیم‌ها به موازات تمام طول ساز امتداد دارد و صدای آن خیلی خوش و جذاب می‌باشد ولی کمی به اصطلاح تو دماغی.

کاسه صوتی این ساز از چوب توت است که با برش‌های از عاج تزیین شده‌است.

نوازندگان کمانچه:

                     نوازندگان پیشین:

حسین‌خان اسماعیل‌زاده، با قر‌خان رامشگر، علی اصغر بهاری،

کامران داروغه

                     نوازندگان کنونی:

داوود گنجه‌ای، کیهان کلهر، سعید فرجپوری، اردشیر کامکار، علی اکبر شکارچی، هادی منتظری، درویش‌رضا منظمی، ابراهیم نقدیان، شروین مهاجر، کوروش بابایی،سعید کامجو