در مورد این ساز:قانون یکی از قدیمی ترین سازهای ایرانی است که توانایی بیان گوشه‌های موسیقی ایرانی را دارد ولی متاسفانه مدت مدیدی است که در سرزمین ما ناشناخته مانده، در حالی که در کشورهای همجوار سالهاست که ازاین ساز استفاده شده‌است. تقریبا از نیم قرن پیش تا کنون، موسیقی دانان ایرانی به اجرای این ساز روی آورده‌اند،

نوازندگان این ساز:متاسفانه این ساز طی سالهای دراز به دست باد سپرده شد ولی می‌توان از نوازندگانی چون رحیم قانونی جلال قانونی مهدی مفتاح سیمین آقارضی ملیحه سعیدی و پریچهر خواجه نام برد.