در مورد این ساز:

خانواده ویولن

خانواده ویولن شامل سه ساز ویولن، ویولا و ویولن‌سل است. این سازها به ترتیب در منطقه زیر و میانی و بم صدا می‌دهند. ساز کنترباس از این خانواده نیست و در خانواده ویول قرار دارد. این مسئله را می‌توان از شانه‌های شیبدار آن متوجه شد.

این خانواده از سازها در سده 17 در ایتالیا پدید آمدند.

برگرفته از http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9

رده‌های صفحه: سازهای زهی

ردهٔ پنهان: مقاله‌های خرد موسیقی